Prawa autorskie

Wyłącznym dysponentem oraz właścicielem praw autorskich do opisów, znaków i fotografii zamieszczonych na stronie www.pbstudio.pl jest ich autor i właściciel pbstudio® – Piotr Banachowicz (dalej Autor).

Wszystkie fotografie wykonane zostały przez Piotra Banachowicz i zamieszczone zostały za zgodą osób znajdujących się na fotografiach. Autorem i właścicielem wszystkich znaków graficznych a w szczególności logotypu jest Piotr Banachowicz, który zastrzega sobie prawo do odmowy udostępnienia wspomnianych dóbr oraz nakazania ich niezwłocznego usunięcia po wejściu w ich posiadanie bez zgody Autora.

Zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim, jakiekolwiek kopiowanie czy rozpowszechnianie (we fragmentach lub w całości) zamieszczonych opisów, znaków lub fotografii bez zgody Autora będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich. Wszelkie nieuprawnione działania skutkować będą wystąpieniem o odpowiednie rekompensaty finansowe oraz ścigane będzie z użyciem wszelkich dostępnych instrumentów prawnych.

Wszystkie nazwy, wzorce, symbole graficzne, logotypy, znaki towarowe oraz fotografie użyte na stronie www.pbstudio.pl stanowią własność Piotra Banachowicz i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą.

Piotr Banachowicz | pbstudio®

 

Informacja dla Klientów:

Ze względów technicznych i estetycznych zamieszczone fotografie poddane zostały cyfrowej obróbce graficznej. Fotografie te mają charakter poglądowy. Z uwagi na jakość transmisji internetowej oraz ustawienia i parametry monitora, na którym są oglądane, mogą odbiegać kolorystyką i jakością od finalnych fotografii, zamieszczonych w albumach fotograficznych, zapisanych na nośniku elektronicznym, czy utrwalonych na odbitce fotograficznej.